OHYBNÉ LAMELOVÉ DVERE, ZÁVESY A TEPELNO -IZOLAČNÉ DELIACE STENY z priehľadných PVC pásov

   


Sú určené pre sklady, obchody, garáže, mraziace boxy, prekladištia, výrobné prevádzky atď. Slúžia na oddelenie klimaticky odlišných priestorov resp. rôznych druhov pracovísk a prevádzok.

Medzi ich hlavné výhody patrí:

  • zabraňujú únikom tepla a pocitom prievanu
  • izolujú prostredie so zvýšenou prašnosťou
  • umožňujú rýchlu a bezpečnú priechodnosť personálu, manipulačnej techniky i dopravných prostriedkov { lamelové pásy sa po každom prechode samočinne zatvárajú}
  • zaručujú priehľadnosť z oboch strán, šetria náklady na osvetlenie
  • znižujú hlučnosť v prevádzkach až o 35 dB
  • prispôsobujú sa každým požadovaným rozmerom ( rýchla možnosť zmeny prekrytia a premiestnenia lamiel }