CIEĽ A FILOZOFIA FIRMY HARMONY

Firma HARMONY vznikla v roku 1992 s cieľom pôsobiť v oblasti telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky. V priebehu nasledujúcich rokov sa činnosť firmy vyšpecifikovala a zamerali sme sa na montáž elektronických zabezpečovacích systémov. Na základe požiadaviek našich zákazníkov a praxe nám vyplynula potreba rozšíriť našu činnosť o montáž okenných fólií bezpečnostných, solárnych, termálnych, špeciálnych a tiež domových dorozumievacích audio - video telefónov a elektrických vrátnikov. Ďalej, pre efektívnejšie využitie našich kapacít, rozšírili sme svoju činnosť o montáž ohybných lamelových závesov a tepelnoizolačných clôn z PVC pásov.
Pravidelne sa zúčastňujeme výstav propagujúcich oblasti v ktorých pôsobíme, ako napr. SECURITY, AUTOSALÓN, MODDOM - TECHDOM atď, kde prezentujeme svoje služby.
Okrem stálych kmeňových pracovníkov naša firma disponuje dostatočným množstvom externých spolupracovníkov, čo nám umožňuje realizovať i zákazky väčšieho rozsahu resp. časovo náročnejšie.
Našim cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné a kvalitné služby k jeho plnej spokojnosti.