ALARMY - ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Poskytujeme možnosť zabezpečenia bytov, rodinných domov, chát, skladov, kancelárií, obchodov, bánk, zmenárni a iných objektov resp. voľných priestranstiev.
Návrh EZS realizujeme v spolupráci so zákazníkom. Na základe obhliadky objektu zhotovíme komplexnú ponuku optimálneho riešenia pre zabezpečenie objektu, prípadne s ďalšími doporučeniami pre zdokonalenie bezpečnosti prostredia resp. pre vyšší komfort obsluhy.
Obhliadku, návrh, cenovú ponuku i konzultácie so zákazníkom poskytujeme ZDARMA.
Firma zaručuje úplnú diskrétnosť svojim zákazníkom.
Montáže EZS realizujeme výhradne z overených kvalitných a certifikovaných komponentov renomovaných svetových producentov, ktoré si vďaka svojim výborným úžitkovým vlastnostiam získali dobré meno vo svete.

Základné prvky EZS

Ústredňa EZS - je hlavnou časťou celého systému. Jej technické a programové vybavenie najviac ovplyvňuje celkovú úroveň a kategóriu EZS. Obsahuje tiež napájací a zálohový zdroj, ktorý zabezpečuje prevádzku systému aj pri výpadku sieťového napájania.
Na ňu sú napojené všetky prvky EZS, ktoré sleduje, komunikuje s nimi a tiež ich riadi.

Klávesnica - slúži na programovanie vlastností a kódov systému a na jeho ovládanie (hlavne na jeho zapínanie a výpínanie ).

Čidlá - podľa typu, pracujú na rôznych princípoch infračervené, mikrovlnné, svetelné reflexné, mechanické, magnetické, indukčné, kapacitné, tlakové atď.

Podľa použitia ich delíme na:
priestorové - registrujú pohyby osôb v chránenom priestore
magnetické kontakty - reagujú na otvorenie dverí resp. okien
detektory dymu - ochrana objektu pred požiarom
audiodetektory - oznamujú rozbitie sklenených plôch
tiesňové tlačítka - využívajú sa v prípade prepadu

čidlo k alarmu
čidlo k alarmu
čidlo k alarmu
     


Sirény - pre vnútorné i vonkajšie použitie. Vonkajšie sirény väčšinou obsahujú i svetelný maják a zálohový zdroj. Sú robustnejšie, odolné voči mechanickému poškodeniu, vypeneniu i otvoreniu krytu. Poplachový stav oznamujú zvukovým signálom o intenzite cca 120dB a blikaním svetelného majáku.

čidlo k alarmu
čidlo k alarmu
čidlo k alarmu
čidlo k alarmu
       


Telefónny komunikátor - používa sa pre diaľkové oznámenie poplachového stavu. Cez
telefónnu linku vyšle hlasovú správu na predprogramované telefónne čísla. V miestach bez telefónnej linky je možné k tomuto účelu použiť GSM modul, ktorý vyšle hlasovú resp. SMS správu cez mobilnú sieť.

PCO ( pult centralizovanej ochrany ) - poskytuje ešte vyšší stupeň ochrany. Umožňuje pripojenie EZS cez telefónnu alebo rádiovú sieť na PCO štátnej, mestskej polície alebo strážnej služby.


BEZDRÔTOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Je ho vhodné použiť v prípade nutnosti minimálnych zásahov do interiéru. Umožňuje rýchlu montáž a jednoduchú obsluhu i pri vysokej úrovni zabezpečenia. Systém komunikuje kódovaným rádiovým signálom a tiež spĺňa prísne požiadavky medzinárodných noriem šírenia rádiového signálu.

Bezdrôtový zabezpečovací systém

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Poskytujú ČB alebo farebnú informáciu, ktorú možno sledovať priamo na monitore resp. TV prijímači alebo ju nahrať na analógový, resp. digitálny videorekordér.

   
Ďalšia možnosť je archivovať a spracovať obraz na bežnej PC technike a sledovať ho v počítačovej sieti alebo na diaľku cez modem.
   

Existuje veľké množstvo kamier ČB alebo farebných určených do vnútorného resp. do vonkajšieho prostredia a tiež v prevedení pre diskrétne skryté použitie.

 


Nočnú prevádzku kamier je možné zabezpečiť pomocou infrareflektorov, zabudovaných priamo v kamere alebo sólo na objekte. Výhodné je i prepojenie klasickej EZS s kamerovým systémom, kedy k záznamu poplachu dochádza až po vyslaní signálu z EZS.

 

OBVODOVÁ OCHRANA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

K uvedenému účelu sa používa viacero technických riešení:

Senzorový kábel - umiestňuje sa na pletivo oplotenia alebo do zeme, podlahy, muriva. Reaguje na zmeny mechanického namáhania, ktoré spôsobujú zmenu vnútornej kapacity kábla. Tá je vyhodnocovaná analyzátorom a spracovaná ústredňou.

Mikrovlnná bariéra -narušenie homogénneho poľa medzi vysielačom a prijímačom spôsobí poplach.

Infrazávory - prerušenie jedného alebo viacerých lúčov medzi prijímačom a vysielačom spustí poplachový signál.

Snímač dynamických zmien elektrického poľa - sníma a vyhodnocuje deformáciu siločiar od stacionárneho stavu v elektrickom poli nad istou prahovou úrovňou, čo využíva k inicializácii poplachového signálu.

Štrbinový kábel - je uložený v zemi, okolo neho je detekované vf elektromagnetické pole, ktorého narušenie spôsobí poplach.

Optický kábel - zmeny optického signálu od laserovej diódy, spôsobené určitou deformáciou kábla sú vyhodnotené analyzátorom ako poplachový signál.

 

OCHRANA TOVARU

K ochrane tovaru je možné využiť viacero systémov a princípov, ktoré volíme podľa typu chráneného tovaru.

Anténne systémy - umiestňujú sa na vstup-výstupných miestach, kde pri prechode s odcudzeným tovarom vyšlú poplachový signál

 

Senzorové systémy - upevňujú sa priamo na chránený tovar, či už sa jedná o šatstvo, obuv, audio-video techniku, fotoaparáty, riady, sklenárske a keramické výrobky, potravinárske výrobky atď. Pri pokuse o ich odstránenie alebo poškodeni vznike alarmový
signál.

Obdĺžnikový senzor
Obdĺž. senzor s mikrospínačom
2,5 x 2,5 cm senzor Bug
Senzor pre sériový port
Senzor pre paralelný port
Senzor so slučkou
Senzor s uťah. slučkou
Mini senzor
Telefónny mini senzor
Telefónny senzor
Pneumatický senzor
Mikrofónny senzor
Senzor s trhacou nálepkou
Samolepiaci senzor
Senzor Digitálny Puk

PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Prístupový systém - zabezpečuje obmedzenie voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch, kontrolu pohybu osôb a zisťovanie ich prítomnosti či neprítomnosti v určenom priestore. Slúži k nahradeniu mnohých kľúčov jedinou kartou resp. čipom a poskytuje rýchle, komfortné ovládanie dverí, turniketov, EZS, výťahov, EPS, garážových brán alebo rámp.

 

Dochádzkový systém - používa sa na evidenciu a spracovanie dochádzky zamestnancov s možnosťou voľby prerušenia pracovnej doby. Jeho výhody ocenia hlavne v podnikoch s pohyblivou pracovnou dobou. Svojim programovým vybavením umožňuje systém prepojenie na mzdovú a personálnu agendu podniku a tak tvoriť a jednoducho udržiavať databázu pracovníkov. registrovať príchody, odchody a prerušenia pracovnej doby, spracúvať nadčasy, registrovať práceneschopnosťi, školenia, dovolenky atď.

Základom systému sú IDENTIFIKAČNÉ PRVKY, ktoré môžu byť rôznych tvarov a tiež pracovať na rôznych princípoch. Zaisťujú jednoznačnú, rýchlu a spoľahlivú identifikáciu osôb a objektov.
Identifikačná karta - najrozšírenejší prvok pre prístupové a dochádzkové systémy
Prívesok na kľúče - využíva sa hlavne u prístupových systémov na vjazd a výjazd vozidiel
Laminovaný transpondér - extrémne tenké a pružné prevedenie umožňuje ľahkú povrchovú montáž na indikáciu ohybných predmetov
Identifikačný transpondér pre svoju mechanickú odolnosť sú vhodné na identifikáciu rôznych dopravných prostriedkov.
Sklenené transpondéry - svojou miniatúrnou veľkosťou sú určené aj na skrytú montáž, sú výhodné na identifikáciu zvierat i cenných predmetov.
Identifikačné terče - pre identifikáciu kontajnerov a popolníc. Sú mechanicky veľmi odolné.